5. Mørkt Stof

Dark Flow Acceleration kontra Relativistisk Modstand Mod Bevægelse

Mørkt Stof er et selvforskyldt mysterium som skal løses ved at forstå hvordan en Anisotropisk Acceleration (DFA) og Relativistisk Modstand Mod bevægelse (RR) påvirker alt i Universet.

For at forstå dette til mindste detalje vil det være nødvendigt at se på de kræfter der gør sig gældende..

Dark Flow Acceleration (DFA)
DFA vil er den kraft der periodevis tilføjer galakser stor kenetisk energi, hvilket afhænger af galaksens inklination i forhold til DFA.

Relativistisk Modstand mod Bevægelse (forkortet RR)
RR vil øge i takt med at hastigheden øges, og er derfor modsætningen til DFA som betyder at Dark Flow hastigheden kun kan accelereres til det punkt hvor RR og DFA udligner. Hvorved den mulige maksimale Dark Flow hastighed begrænses. Afhængig af både bevægelse og inklination kan en galakse kollapse, disse ende som kvasarer.

Årsagen til at mørkt stof fænomenet ligger hovedsageligt i forståelsen af kredsløbsinklination relativ til DFA.

Et Big Crunch sker lige nu.  I denne process øges DFA’s styrke, og derved vil galaksernes energi også øges, som netop frem går af videoen nedenfor.

Bemærk Isaac Newtons første lov er bygget på observation af solsystemet alene.

Læs mere om det i bogen “Modified Theory of Relativity”

This post is also available in: English, French, German, Chinese, Russian, Spanish