10. Linseeffekt

img_6
Vi siger at rummet ‘krummer’.
Det giver absolut bedre mening at påstå at rummet strækkes, mod et tyngdefelt, og når dette opløses, tilbagetrækkes fra tyngdefeltet.
Forestil dig en galakses indre centrale område opdelt i 3 tilfældige områder.
  • Et område yderst ‘A
  • Et område dybere inde ‘B
  • Og et område endnu dybere inde ‘C
img_23

Det kunne illustrere en hvilken som helst masse eller udstrakt masse.

Stof, der ligger i område ‘A’, sammentrækker rummet her, således at rummet omkring det strækkes ind imod stoffet. – Et “rum-vakuum” opstår.

Det betyder, at stof, der ligger dybere i galaksen (område ‘B’), ligger ’bagved’ det yderste stof (område ‘A’ ) og dermed i et rum, der allerede er udsat for ’træk i rummet’ (fra område ‘A’).

Stof, som ligger i område ‘B’ og endnu dybere (i område ’C’), kommer således til at befinde sig i et rum, der bliver gradvist mere deformeret i takt med, at man nærmer sig en galakses indre.

Dette vil derfor medføre en stadig stigende deformation af rummet helt ind mod et gravitations felts centrum.

img_8

Når to objekter er tæt på hinanden strækkes rummets elastiske struktur’ imellem dem. Denne elastiske egenskab i rummer er årsagen til at tyngdekraften, – altså en kraft, som Isaac newton påstod.

MoonEarthss

Stofs forbrug / absorbation af rummets ‘densitet’ forbinder Månen og Jorden.
I mellem disse legemer er rummets densitet mere udtyndet / vukuumiseret

Tankeeksperimentet fra resumeet  viser at meterstokken også strækkes gradvist mere, jo dybere i et tyngdefelt den ligger.

Alt dette underbygger at centralt i et tyngdefelt strækkes rummet, også selvom der slet ikke ligger masse centralt i et barycenter.

img_10

4 legemer tæt på hinanden resulterer i at central imellem dem skabes et ‘densitetsvakuum’ i rummet.
Rummet central strækkes, af den omkringliggende masse, fordi at masse forbruger rummets densitet.

8x10.ai

Det er den centrale strækning af rummet der er årsag til linseeffekt.

Abell2827

I Abell 3827 vil galaksehobens barycenter af helt naturlige årsager netop forskydes mod venstre, Dette område bliver dermed mere strakt. Dette er så fejltolket som at være sket fordi mørkt har okkuperet området. .

Centralt i et tyngdefelt strækkes rummet, hvorved enhver proces der foregår der også strækkes (såvel som tiden). Dermed rødforskydes EM spektret så snart det skabes.

Det er almindelig viden at galaksers sorte huller er proportionale med deres størrelser.  Årsagen er ukendt, men set i lyset af denne teori enkel, i og med at masse som ligger selv på gigantiske afstande medvirker til at strække rummet centralt i et tyngefelt.

Bliver tyngdefelter omslutte af masse, vil synlig lys centralt (set fra vores perspektiv) i ekstreme tilfælde opfattes som radiobølger Bagved det misforståede begreb ‘begivenhedshorisonten’, – kan der nemt gemme sig meget store mængder fysisk stof, vi kan bare ikke se det . Strækning af rummets struktur central i et tyngdefelt kan ændre lyset til infrarødt og i ekstreme tilfælde til radiobølger.

Årsagen til såkaldte sorte huller er dels kræfterne: RR og EDFA der fører til kredsløbskollaps i små såvel som gigantiske systemer, og dels at synlig lys ændres i takt med at rummet strækkes.

Einstein postulat gående ud på at fotoner tiltrækkes af masse, er aldrig dokumenteret. En stor del af den generelle relativitetsteori møder mere og mere modstand.

  • Former NASA Physicist Disputes Einstein’s Relativity Theory (Gravitational lensing) her
  • Den generelle relativitets teori er inkonsistent med kvantefysikken. her
  • Sorte huller er matematisk umulige se her og her og her
  • Black Hole Information Paradox her

This post is also available in: English, French, German, Chinese, Russian, Spanish