14. Magnetisme

Rum i Bevægelse

I og med at en partikel deformerer rummet, vil partiklen, når den bevæger sig, selvfølgelig også sætte (deformeret) rum i bevægelse. Deformeret Rum vil derfor følge efter en partikel i bevægelse.

Ferromagnetisme

Også i et ferromagnetisk materiale er der grund til at mene, at et magnetfelt er et resultat af deformeret rum i bevægelse. Men her er årsagen knyttet til elementarpartiklernes spin.

Sådant virker et kompas

Den måde et kompas fungerer på er, at (deformeret) rum strømmer ind fra magnetisk syd og ud fra nord i materialet. Derefter vil det vende om og igen strømme ind ved magnetiske syd. Denne strøm af (deformeret) rum vil ske med mindst mulig anstrengelse. – Fordi at der tilsvarende er en strøm af rum fra Jordens magnetiske sydpol mod dens nordpol, så vil kompassets indre strøm af rum indrette sig efter denne overordnede stærkere strøm af rum. Når et kompas viser os magnetisk nord, viser det os blot den vej som rummet omkring os strømmer.

Dynamo & Elektromagnetisme

Det der sker i en dynamo / generator er, at vi ved hjælp af en magnet trækker elektroner fri. Dette er muligt, fordi elektroner er knyttet til rummet. Bevæger rummet sig som følge af en (ferro)magnetisk påvirkning, vil en elektron kunne blive trukket med af denne strøm af rum. Derved ‘blotlægges’ den elektromagnetiske kraft, og der opstår et elektromagnetisk vakuum..

img_29

Selvom et elektromagnetisk felt ikke opstår som følge af partiklers bevægelse, vil rummet omkring et sådant også sættes i bevægelse.,.

Magnetosfæren

Vi ved, at Solvinde har deres eget magnetfelt. Det er den hurtige bevægelse af partikler og rummets deformering knyttet til disse, der sætter deformeret rum i bevægelse.

img_4r

Protuberanser

På Solen bliver plasma slynget ud fra Solen med hastigheder på optil 80.000 km/t. Dette sætter også rum i hurtig bevægelse i og med, at deformeret rum som nævnt vil følge efter partikler i bevægelse. Derved opstår der et stærkt magnetfelt i kraft af plasmaets hurtige bevægelse.
Magnetfelter, der opstår i denne forbindelse, er op til 4000 gauss. Mange tusinde gange større end Solen globale magnetfelt.
img_31

Estreme Magnetfelter

Estreme Magnetfelter

Når plasma bevæger sig rundt om Solen ved ækvator, sker det med cirka 7300 km/t. Rum, der er knyttet til Solens plasma, vil følge i ‘kølvandet’.

Solvinden driver Solens Dynamo. Stof i bevægelse = et magnetfelt.
Solvinden mafgnetfelt vil efter at have rejst milliarder a kilometer vende om. Se illustration nedenfor.

 

img_33
Sun1Sun2

Læs mere her bl. andet citat:
The magnetic field lines in a coronal hole extend out into the solar wind rather than coming back down to the Sun’s surface as they do in other parts of the Sun.

Solpletter_kurve

Vi ved at magnetfeltet er viklet omkring Solen.
Årsagen til dette er at rum følger plasmas rotation omkring Solen hvorved rum også vikles omkring Solen.

Modstanden fra det stadigt mere indviklede rum resultere i solstorme. På Solens overflade bevæger plasma sig med cirka 2000 m/s. Plasma rotation på solens overflade er årsag til perioder med solstorme (på cirka 11 årlige interval).
Men rummet vikles også dybere inde i Solen. Disse perioder kan variere med langt større interval og er årsag til at Solens periode kan blive langt længere end de 11 år.

Dybere i Solen er der højere tryk og massetiltrækning. Plasma er også stærkere bundet pga. stærkere tryk og gravitation. Selvom plasmaets kinetiske energi er ringere dybere i Solen, opbygges der alligevel stor kinetisk energi i  og med at det kræver større energi at trække plasma ud fra Solens dybere lag, eller sprænge stof rum forbindelse..

Jo dybere i Solen, jo stærkere vikles rum omkring Solen, jo længere tid vil det derfor tage at frigøre den akkumulerende energi der opbygges, ganske enkelt fordi rotationshastigheden af plasmaet i de dybere lag er langsommere, og fordi det derfor kræver mere energi at frigøre. Dette kan forklare de 100 års perioder man ser i billedet overfor.

I den engelske oversættelse vil Solens magnetfelt blive forklaret yderligt.

Referencer
1.) Mystery of the Sun’s Two North
2.) A Star With Two North Poles

Jet2
Hvorfor sorte huller æder så meget English  Danish
Jets
Magnetic Jets her og her
image description
Et uforventet magnetisk felt opdaget ved solsystemets udkant her

Mfg

Galaksernes mystiske magnetiske felter her
Unge galakser har overraskende stærke magnetiske felter; her

Mfg

Til trods for afstande mellem kvasarer (på flere milliarder lysår) retter kvasarernes ind efter hinanden, – således at kvasarernes der bevæger sig i filamenterne har parallelle omdrejningsakser. Mere her og her

Årsagen er at alt bevægelse af stof skaber langt stærkere magnetiske felter end så langt antaget.

Gravitomagnetisme er forudsagt af relativitetsteorien, men er langt fra tilstrækkeligt. Mere her

The First Test That Proves General Theory of Relativity Wrong her og her

I artiklen kommer det frem af gravitomagnetisme er målt til at være hundrede millioner trillioner gange større end forudsagt af Einstein relativitetsteori.

rotaweb-kopi

De mange milliarder af galakser der bevæger sig i de kosmiske tråde (filamenterne) skaber retningsbestemte magnetfelter.

This post is also available in: English, French, German, Chinese, Russian, Spanish