4. Relativistisk Modstand

Modstand mod Bevægelse og Deceleration

Jævn hastighedstilvækst (acceleration), kræver til stadighed øget ikke proportional energitilførsel. Dette er et kendt faktum.

Stof og rum er vævet ind i hinanden. Rummets “densitet” vikles / absorberes under processen af partikel-spin.
Bevægelse gennem rummet med stor hastighed forstærker denne allerede igangværende proces, hvorved partikler vikles dybere ind i ind i rummets elastiske substans, hvorved endnu stærkere deformation af rummet opstår i og omkring partiklen. Vi siger at partiklen øger dets masse og energi.

Rummet yder modstand mod at blive viklet / deformeret / absorberet. Derfor må stigende deformation af rummet, i sidste ende rettes mod årsagen til den øgede deformering af rummet, og dermed rette sig imod øgning af hastigheden,  da det er hastigheden der til syvende og sidst er årsag til øget deformationen af rummet. I denne forbindelse vil der blive refereret til dette som “Relativistic Resistance” (RR).

RR har betydning for forståelsen af alt bevægelse i universet, og vil blive systematisk gennemgået i bogen “Modified Theory of Relativity”. .

Set fra et overordnet perspektiv forhindrer RR Dark Flow i at løbe løbsk, i og med at DFA og RR er modsætninger, som ved en bestemt hastighed udligner, hvormed Dark Flow hastigheden bliver konstant.

Læs mere i bogen “Modified Theory of Relativity”

This post is also available in: English, French, German, Chinese, Russian, Spanish